Genealogie

VAN ALSEMA / ALSEMA / ALSMA / ALSSEMA

Verwonderlijk dat een verwantschap met mensen uit het verleden ertoe leidt dat je bij die mensen ineens gevoel krijgt, gewoon vanuit het besef dat ze aan je verwant zijn.

Gerrit Alssema

Beschrijving van verschillende generaties Groningers, waarvan veel hebben gewerkt en geleefd rond beide torens.

“….dienende dezelve eenigzints om zommige dingen voor de geheele vergeetelheyd te bewaren.”

Gerhardus Busz Antonides, predicant te Westerwijtwert en Menkeweer in het Classis van Middelstum, 1798/1799.

FOTO © André Brasse

Mede door het vele zoekwerk van Harry Brouwer is deze genealogie tot stand gekomen.