Generatie VI b

VIb

Jan Alsma,(zoon van Vc) geb. 16.11.1813, overl. Hoogezand 05.05.1902 (88 jaar.), tr. 20.08.1843 Geertruida Catharina Ozinga, geb. Sneek 05.03.1811, overl. 13.06.1851, dochter van Murk Ozinga, borstelmaker en Lamke Daniëls; tr.2. 22.02.1852 Grietje Aldershof, geb. Bedum 06.05.1818, overl. Sappemeer 20.03.1910 (92 jaar.), dochter van Freerk Siemon Aldershof, schoenmaker en Hindrikje Hindriks.

Bron: Gemeente Groningen. Huwelijksregister 1843, aktenummer 192.

Vader en zoon, Alssema en Alsma onder de trouwakte van Jan Alsma in 1843.

Uit het eerste huwelijk zijn te Groningen geboren:

  1. Jan Alsma, geb.30.05.1844, kajuitsjongen, overl. ‘op zee’, 23.02.1861 (17 jaar.) Overlijden is aangegeven op de kanselarij van het Koninkrijk der Nederlanden in Constantinopel. Jan is op de Atlantische Oceaan over boord gevallen en kon niet meer worden gered. Hij was aangemonsterd op de schoener ‘Cito”, die met een lading ijzerstaven onderweg was van Cardiff naar Gallatz via de rede van Constantinopel. Bron: Gemeente Groningen. Overlijdensregister 1861, aktenummer 984.
  2. Murk Alsma, geb.20.10.1846, houtzager, overl. Sappemeer 22.05.1905 (58 jaar.) tr. Annegien de Vries. (Volgt als VIId.)
  3. Roelfien Alsma, geb. 14.02.1850, overl. 15.05.1851 (15 maanden.)

Uit het tweede huwelijk zijn te Maartenhoek/Hoogezand geboren:

  1. Roelfien Alsma, geb. 29.11.1852, naaister, overl.  Maartenshoek 07.09.1872, (19 jaar.)
  2. Henderkien Alsma, geb. Groningen 08.04.1856, overl. Sappemeer 10.01.1935, (78 jaar.) tr. Sappemeer 28.09.1878 Hendrik Krijthe, geb. Westerdiep/Veendam 24.08.1853, mandenmaker, overl. Sappemeer 06.10.1935 (82 jaar.), zoon van Hinderikus Wilhelmus Lucas Krijthe, mandenmaker en Frouke Kroon.
  3. N.N. Alsma, geb./overl. 21.10.1857.
  4. Jan Freerk Alsma, geb. 27.11.1861, (Volgt als VIIe.)

Bron: Gemeente Groningen. Huwelijksregister 1843, aktenummer 192.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1844, aktenummer 530.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1846, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6083, aktenummer 870.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1850, aktenummer 151.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1852, aktenummer 1016.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1856, aktenummer 353.

Bron: Gemeente Groningen. Overlijdensregister 1857, aktenummer 765.

Bron: Gemeente Hoogezand. Geboorteregister 1861, aktenummer 205.