Generatie VII a

VIIa

Hindrik Alssema(zoon van VIa), geb. 12.02.1837, huisschilder, overl. Assen 22.01.1900 (63 jaar.), tr.1.29.09.1861 Jaapkien Rotgers, geb. 20.06.1835, overl. 19.01.1861, (45 jaar.), dochter van Hinderk Berent Rogers, papiermaker/timmerman en Aaltje Staatsen, groenteverkoopster; tr.2. 23.12.1883 Roelofje Lebershoff, geb. Assen 23.01.1835, overl. aldaar 05.06.1899 (64 jaar), dochter van Johan Herman Lebershoff, timmerman en Jantien Jans Reinders.

Bron: Gemeente Groningen. Huwelijksregister 1861, aktenummer 260.

Uit dit huwelijk zijn te Groningen geboren:

  1. Elisabeth Alssema, geb. 30.10.1860 (is erkend bij het huwelijk van Hindrik Alssem en Jaapkien Rotgers), tr. Amsterdam 16.08.1888 Inne Ruurds Wijga, geb.22.06.1855, leraar gymnasium Breda, zoon van Inne Ruurds Wijga, onderwijzer en Roelina Faber.
  2. Aaltje Alssema, geb.06.07.1862, overl. 25.05.1863. (10 maanden.
  3. Aaltje Alssema, geb. 19.09.1864, overl.17.09.1865. (bijna 1 jaar.)
  4. Aaltje Alssema, geb. 01.08.1866, overl. Drouwenermond / Borger 13.03.1935 (68  jaar.) tr.1. 17.12.1899 Gerrit Lutter, geb. Appingedam 15.0-9.1867, reiziger, overl. 13.04.1909 (39 jaar.), zoon van Menno Berend Lutter en Siebrig Gerrtis Vos, (weduwnaar van Aaltje Mensinga); tr.2. Borger 29.07.1913 Harmen van der Plaats, geb. Welsrijp/Hennaderadeel 31.10.1864, godsdienstonderwijzer, overl. Groningen 02.09.1927, zoon van Pieter Harmen van der Plaats en Jeltje Meinderts Westra,
  5. Hinderika Alssema, geb. 20.06.1870.
  6. Marijke Alssema, geb. 06.08.1872, tr. Breda 05.12.1895 Johannes Jacobus van Heusen, geb. Breda 06.01.1875, steendrukker, zoon van Bartholomeus van Heusen en Petronella van Heusen.
  7. Hillechien Alssema, geb.12.12.1875, overl. 28.11.1878 (2 jaar.)

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1860, aktenummer 727.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1862, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6100, aktenummer 596.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1864, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6102, aktenummer 880.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1866, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6104, aktenummer 760.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1870, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6108, aktenummer 670.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1872, archiefnummer 1399, inventarisnummer 6110, aktenummer 816.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1875, aktenummer 1365.