Generatie II a

IIa

Ernst van Alsema (zoon van I) (spellingsvarianten Ernestus, Erenst, Eernst), ged. 12.12.1669, overl……, tr.1. 06.01.1698 Geesjen Egbers, overl. voor 13.03.1714, dochter van Egbert Goosens en Trijntje Althing, (Op 13.03.1714 wordt broer Tjibbe aangezworen als voogd over de minderjarige kinderen van Ernst van Alsema en Geesje Egberts.); tr. 2. 21.09.1712, huwelijkscontract 21.09.1712 Geertruida Onnes Rosevelts (spellingsvariant: Rosefeldt), begr. 02.02.1763, dochter van Menke Isebrands en Hilligje Nannens.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Ondertrouwboek 1697-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 173, blad 19v.

Bron: Groninger Archieven. 1462 Weeskamer, 1613 – 1811 –  46.Datering: 1712 – 1713 Volgnummer: 199 van 481.

Uit dit huwelijk zijn te Groningen geboren:

  1. Maria Jans (van Alsema), ged. 16.06.1698.
  2. Egbartus Jans (van Alsema), ged. 04.07.1699. (Volgt als IIIa.)
  3. Johannes Jans (van Alsema), ged. 08.02.1701.
  4. Arnoldus Jans (van Alsema), ged. 15.02.1703.
  5. Maria van Alsema, ged. 12.12.1704.
  6. Jan van Alsema, doop niet gevonden.
  7. Willem Alsema, ged. 20.09.1707.

De eerste drie kinderen zijn ingeschreven als kind van Ernst/Eernst Jans, dus zonder achternaam.

Maria, ged. 12.12.1704, is ingeschreven als dochter van Ernst Jans Assena.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren, althans geen doopinschrijvingen gevonden.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1676-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 148

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1676-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 148.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1676-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 148.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1676-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 148.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1676-1705, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 148.

Bron: IIIX/107 , fol. 313 dd. 07.04.1730

Monsr. Arnoldus van der Laan, verkoop voor zichzelf en zijn erfgenamen aan vrouw Geertruida Rosevelts, wed. wijlen de vaandrig  Erenst Halsema, Egbert Halsema , Jan Alsema en de studiosus Willem Alsema seker hofgrond gelegen buiten Herepoort ten oosten van de weg soo door de coperen word gebruikt hebbende ten naasten swetten ten noorden Jan Reger en ten zuiden  …Huuising voor de somma van tweehonderd en twintig car. gulden

Bron: RA IIIij 17.08.1731

Huwelijkscontract van Egbertus van Alsema, zoon van wijlen de vaandrig Ernestus Alsema, bij wijlen Geesjen Egberts in echte verwekt en Hebbelina Maats, dochter van wijlen Jan Maats en wijlen Greitjen Menses. Dd. 17. Aug. 1731. Getuigen: Jan Alsema en Willem Alsema als broers en Tjebbe van Alsema en Aaltien van Alssema als oom en moeij

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1706-1732, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 149.

Bron: Album Studiosorum Academiae Groninganae (te raadplegen via internet https://facsimile.ub.rug.nl/digital/collection/boeken/id/3741).

Willem Alsema ingeschreven als student aan de Groninger Universiteit op 18 juni 1728.

Bron : Handelingen met aantekeningen 1735-1737, archiefnummer 287, Hervormde gemeente Oude Pekela, inventarisnummer 1, blad 126.

Willem Alsema trouwt dan met Catrijna Brontsema, weduwe van Lense Pieters van Vlagtwedde.  Het betreft een registratie en er is op 22 april een attestatie afgegeven. Waar dit huwelijk is voltrokken heb ik niet kunnen vinden.  Ook in Groningen is dit huwelijk geregistreerd en wel op 22.02.1737. Nakomelingen heb ik evenmin gevonden. Ik neem aan dat deze Willem Alsema van Groningen ‘onze’ Willem is. Wel vreemd dat de toevoeging van student niet is vermeld.  Hij was trouwens geen jonge bruidegom.

Bron: Ondertrouwboek 1732-1739, archiefnummer 124, inventarisnummer 178, blad 136.

Bijzonder is nog een bijdrage van Willem Alsema als student theologische studie in Groningen in de Groninger Pasquin. Dit is een verzameling stukken, pasquillen, hekeldichten enz. die betrekking hebben op de Groninger academie.

Hij richt zijn pijlen op een medestudent ene Engels. Dit moet zijn Johannes Petrus Engels. Was ooit predikant in Saaksum.

Willem Alsema is trouwens nooit predikant geworden, althans ik heb hem als zodanig niet kunnen vinden in de archieven. Heeft zijn studie waarschijnlijk niet afgemaakt.

Bron: Groninger archieven, toegang 2043, inventarisnummer: 93.1 Pasquinus Groninganus.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Ondertrouwboek 1712-1719, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 175, blad 30.

Bron: Opregte nieuwe Groninger courant 02.03.1745

Bron: Opregte Groninger courant 25.11.1768

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Register van lidmaten 1701-1768 1701-1768.Type Registraties vóór 1811. Archiefnummer 1517. Inventarisnummer 331.

Eernst  Alsema wordt als lidmaat van de Hervormde gemeente ingeschreven in december 1706. Als adres wordt vermeld ‘ in Heerstraet ‘.

Bron: Johan Samuël Schröter “Beschreibung einer Harlemer Hyacunten Flor vom Jahr 1789“