Generatie IV a

IVa

Egbertus / Eernst van Alsema (zoon van IIIa), ged. 06.07.1732, chercer bij de Roggemolen in Vliedorp, overl. Houwerzijl, tr. Groningen 02.11.1764, huwelijkscontract 04.10.1764 Hindrikje Sijbolts, ged. Stitswerd 18.03.1734, dochter van Sybolt Derks, boekhoudend diaken en Trijntje Doedes. (spellingsvarant:Sibolts).

Bron: gemeente Groningen. Huwelijkscontracten Groningen 1764 juli – dec, archiefnummer 1534, inventarisnummer 3643, aktenummer 1534.

Bron: Kerkelijke gemeente Stitwerd. Kerkeboek 1666-1810, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 435, blad 24.

Bron: 1534 Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 – 1811 3643  1764-07-02 – 1764-12-29 Bestandnaam: 1534_3643_0120.jpg  Datering: 1764-07-02 – 1764-12-29 Volgnummer:120.

Huwelijkscontract Egbertus / Eernst van Alsema en Hindrikje Sijbolts.

Uit dit huwelijk is te Groningen geboren:

  1. Egbert Ernst van Alsema,  ged. 22.03.1767. (Volgt als Va.)

               Doopnaam: Egbert. Geboorteadres: voor Herepoort.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1755-1778, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 15.

1777, 1 mei. (in de marge: Eernst van Alsema als chercher den Eed gedaan). Word in actis geteikent, dat Eernst van Alsema en deszelfs huisvrouw Hinderkje Sijbolts, als aangestelde opzigters bij de molen tot Noordhorn zullende fungeeren, nadat aan dezelve is voorgehouden en afgevraagt, of, ter bekominge van dezen post, ook eenige penningen hebben gegeven of belooft, of geven of beloven zullen, den Eed daartoe staende in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.

Bron: toegang 1, inventarisnummer 197.

Op 1 mei 1777 legt Eernst van Alsema de eed als chercher af in handen van de secretaris Lewe. Een chercher is een speurder of controleur die nagaat of verschuldigde accijnzen betaald zijn. De benaming is afgeleid van het Franse chercheur: onderzoeken Ook wordt cherser en cherger gespeld. Men spreekt ook van belastingkommies en tolkomies.

Bron: Gerechten Hunsingo / inventarissen boedels, Toegang 734, inventarisnummer 604.

Inventaris van de nagelaten goederen van Eernst van Alsema, chercher te Houwerzijl, opgemaakt op 9 november 1785. Datum document 4 maart 1786.

Bron: Groninger courant 15-11-1785.

311 – Main_frame

Bron: 1534Volle Gerecht van de stad Groningen, 1475 – 1811 3653 1768-09-02 – 1768-12-31 Bestandnaam: 1534_3653_0311.jpg Datering: 1768-09-02 – 1768-12-31 Volgnummer: 311.

Verkoopakte van het huis in de Herestraat door Erenst van Alsema.