Generatie IX f

IXf

Ubel Alssema (zoon van VIIIe), Helpman/Haren 19.11.1900, timmerman, tr. Hengelo 18.12.1926 Foekje Oord, geb. 28.03.1903, dienstbode, dochter van Auke Oord, turfmaker en Jantje de Jong.

Bron: Gemeente Hengelo. BS Huwelijk archief 0123, registratienr. 6885 Aktenr. 217.

U. Alssema is bestuurslid van de Christen Democratische Unie (CDU.) afdeling Hengelo. Tijdens de ledenvergadering op 15 maart 1925 bedankt hij als bestuurslid.

Uit dit huwelijk zijn te Hengelo geboren:

  1. Diederika Alssema, geb. Hengelo 05.06.1927, overl. Amsterdam aangegeven 21.07.1989, tr. Hengelo 1958 Gerrit Jan Mateboer, geb. 1923.
  2. Auke Jan Alssema, geb. Hengelo 10.11.1931. overl. 06.01.2001, tr. Johanna Jantine Troff, geb. 14.11.1931 overl. 27.10.2020. (Volgt als Xf)

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 01.05.1924

Bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 09.07.1927.

Bron: Het Parool 28-07-1989.

Bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 10.11.1931.