Generatie IX h

IXh

Johan Alssema (zoon van VIIIe), geb. Helpman/Haren 08.12.1901 overl. Hoorn 15.12.1985, tr. Eelde 12.08.1920 Auktje Oostra, Groningen geb. 20.10.1899, overl. 31.01.1995. Roden, dochter van Johannes Oostra, schoenmaker en Geertje Postema, (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Eelde 29.05.1928), tr.2. Eindhoven 04.10.1928 met Niessien van der Tuuk geb. Onstwedde 04.05.1902, overl. Winsum 24.12.1976, dochter van Geert van der Tuuk en Trientje Kommer. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden ’s Hertogenbosch 31.12.1929); tr.3. Eindhoven 06.05.1936 Niessien van der Tuuk. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Eindhoven 16.09.1948), tr.4. Amsterdam 01.08.1961 met Anna Maria Groen geb. Odoorn 21.01.1921, overl. ……..; dochter van Jan Kasper Groen, arbeider en Griet van der Veen. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Amsterdam 19.01.1967).

Auktje Oostra hertrouwt Groningen na 1943 Repke Ottens, geb. Buitenpost/Achtkarspelen 25.03.1903, overl. Groningen 07.02.1981, zoon van Jan Ottens, groentenhandelaar en Folkje Luurs, weduwnaar van Antje Dijkstra, overl. Groningen 14.07.1943.

Uit het eerste huwelijk zijn geboren:

  1. Hendrik Willem Alssema, geb. Eelde 25.02.1921, overl. 12.08.2005, tr. 05.08.1947 Jantiena van Dijken, geb. Adorp 03.08.1924, overl. Zuidhorn 10.01.2021, dochter van Jan Enne can Dijken en Treintje Duisterwinkel. (Volgt als Xi)
  2. Johannes Alssema, geb. Eelde 19.02.1922, districtshoofd Noord Nederland Economische Controle Dienst, overl. Vaassen 26.12.2003, tr. Groningen 28.09.1945 Elizabeth W. van Ark, geb. Groningen 27.02.1922, overl. Vaassen 06.12.2012, dochter van Gerrit van Ark en Jantje Elseloo. (Volgt als Xj)
  3. Derk (Dirk) Alssema, geb. Coevorden 12.04.1925, overl. Roden 22.07.2000, tr.  28.05.1953, Sietske Helmholt, geb. Aduard 23.11.1929, overl. 16.08.1959 Groningen, tr.2 06.08.1965 Niet openbaar (Volgt Xk).

Bron: Familieboekje

Uit het tweede huwelijk is geboren:

  • Johan Hendrik Geert Alssema, geb. Eindhoven 08.06.1936, bankwerker, tr. Margaretha Meijer (Volgt Xl).

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 27.12.1976.