Generatie IX a

IXa

Jan Alssema (zoon van VIIIa), geb. 21.04.1903, tr. Hoogkerk 11.12.1926 Wimke de Wagt geb. Den Haag 18.05.1905, overl. Haren 30.08.1989 (84 jaar.), dochter van Rein de Wagt, gemeenteveldwachter en Pietje Veenstra.

Bron: Gemeente Hoogkerk. Huwelijksregister 1926, aktenummer 23.

Dit echtpaar vierde op 11.12.1976 hun vijftigjarige huwelijk.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 04.12.1976. 

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 31.08.1989.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Henk Alssema, overl. 2010 tr. Fokje de Bruin geb. Veenwouden 15 juli 1933, overleden Meppel 23 april 2021 (Volgt als Xa).
  2. Rein Alssema geb. Groningen 30.10.1936overl. 17 maart 2019, tr. Haren 02.07.1958 Klaasje Bazuin geb. Groningen 05.02.1930 overl. Haren 21.02.2021 (Volgt als Xb).

Bron: Mensenlinq. Meppeler Courant, Steenwijker Courant

2. Rein Alssema geb. Groningen 30.10.1936overl. 17 maart 2019, tr. Haren 02.07.1958 Klaasje Bazuin geb. Groningen 05.02.1930 overl. Haren 21.02.2021 (Volgt als Xb).