Generatie V b

Vb

Willem Hindrik Alsema (zoon van IVb),  ged. 14.04.1782, huisschilder, overl. 15.04.1827 (45 jaar), tr. 24.05.1807 Grietje Pieters Russel, (gedoopt als Greetje) ged. 16.10.1785 (voor Kleine Poortje), overl. 17.10.1858 (74 jaar.), dochter van Jan Pieters Russel en Geessien Hendriks.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Ondertrouwboek 1803-1809, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 188, blad 160.

Uit dit huwelijk zijn te Groningen geboren:

  1. N.N. Alsema,  van het vrouwelijk geslacht, ongedoopt, begr. 31.01.1808 (Alzema/Ruszels).
  2. Hindrik Alsema, ged. 14.05.1809 (Vissersstraat). (Volgt als VIa.)
  3. Hillegien Alsema,  geb. 29.04.1812, tr. Utingeradeel 01.06.1845 Jacob Sijbrens de Nes, geb. Oldeboorn 25.01.1817, schoenmaker, doopsgezind, overl. Utingeradeel 01.06.1892 (75 jaar.), zoon van Sybren Jacobs de Nes , arbeider en Geeske Jans Vleer.
  4. Geessien Alsema, geb. 29.12.1814, overl. 13.05.1855 (46 jaar), tr. Groningen 01.10.143 Ane Jelles Rotsma, geb. St. Annaparochie 11.09.1817, hovenier, overl. Groningen 03.10.1866 (49 Jaar.), zoon van Jelle Anes Rotsma en Grietje Gerrits Kuiken.
  5. Annechien Alssema, geb. ca. 1820, overl. 30.05.1826 (6 jaar.)

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Aangegeven lijken 1808, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 202, blad 12v.

Bron: Kerkelijke gemeente Groningen. Algemeen doopboek 1808-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 154.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1812, archiefnummer 1634, inventarisnummer 4, aktenummer 368.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1814, archiefnummer 1634, inventarisnummer 6, aktenummer 1021.

Bron: Gemeente Groningen. Overlijdensregister 1826, aktenummer 296.