Generatie VIII c

VIIIc

Willem Alssema (zoon van VIIb), geb. 18.12.1879, zeilmaker, gasfitter, beambte gasfabriek, overl. 27.05.1929 (49 jaar.), tr. 01.09.1901 Sieuwke de Boer, geb. Kollum 14.01.1878, overl.  07.04.1954, dochter van Pieter de Boer, arbeider en Antje Walda.

Bron: Gemeente Groningen. Huwelijksregister 1901, aktenummer 392.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 08.04.1954.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Antje Alssema, geb. 26.10.1901, overl. 21.08.1965 (63 jaar.), tr. 30.09.1920 Tjeerd Alserda, geb. Doezum/Grootegast 29.12.1896, grondwerker overl. 10.12.1982 (83 jaar.), zoon van Douwe Alserda, arbeider en Geertje Bosklopper.
  2. Jan Alssema, geb. 07.12.1903, varensgezel, tr. 28.11.1929 Attje Mekkes, geb. Oldehove 15.03.1908, overl. 23.11.1940, dochter van Geert Mekkes, timmerman en Hilje Dijkstra. (Volgt als IXb.)
  3. Sijke Alssema, geb. 14.01.1905, overl. …… tr. 28.05.1925 Hendrik de Vries, geb. Sappemeer 20.03.1903, verwarmingsmonteur, overl. 16.04.1964, zoon van Jan de Vries, schipper en Harmke Dodde.
  4. Cornelia Johanna Alssema, geb. 29.11.1906, overl.  ….. tr. 19.05.1930 Poulus Jacob Munting, geb. Zoutkamp 16.01.1905, monteur, overl. 21.08.1964 (59 jaar.), zoon van Jan Gozen Munting, smid en Welmoed Buitjes.
  5. Pieter Berend Alssema, geb. 12.01.1909, chauffeur, meteropnemer, overl. Kollumerland 30.04.1961 (52 jaar.), tr. 1. 25.06.1934 Froukje Bunt, geb. 12.11.1906, overl. 1940, dochter van Jan Bunt en Froukje Hijlkema. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Groningen 08.07.1949.); tr.2. Regina de Grooth, geb. 22.03.1915, overl.  23.11.1969.(56 jaar.) Regina was weduwe van Jan Bunt. (Volgt als IXc.)
  6. Henderikus Alssema, geb. 08.05.1911, overl. 05.08.1911 (2 maanden.)

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1901, archiefnummer 1634, inventarisnummer 163-167, aktenummer 1555.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1903, archiefnummer 1634, inventarisnummer 173-177, aktenummer 1784.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1905, archiefnummer 1634, inventarisnummer 181, 182, aktenummer 65.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1906, archiefnummer 1634, inventarisnummer 183-189, aktenummer 1723.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1909, archiefnummer 1634, nr. 203-209, aktenummer 59.

Bron: Gemeente Groningen. Geboorteregister 1911, aktenummer 653.