Generatie VIII e

VIIIe

Hendrik Willem Alssema (zoon van VIIc), geb. 02.01.1880, smid, overl. Amsterdam 14.04.1971 (91 jaar.), tr.1. Haren 18.05.1900 Diederika Fikkers, geb. Gideon/Haren 11.06.1878, overl. 23.03.1938 (59 jaar.), dochter van Ubel Fikkers, scheepstimmerman en Margien Jacobs. (Dit echtpaar woont in 1936 in Amsterdam.); huwelijk ontbonden Amsterdam 23.03.1938; tr. 2. Amsterdam 03.07.1940Adriana Christina Jongeneel, geb. Mijdrecht 16.11.1891, overl……, dochter van Abram Jongeneel en Adriana Geertruida Wagenaar.

Hendrik Alssema vestigt zich in de gemeente Smilde op 31.05.1905. Hij verhuist met zijn gezin naar Wildervank op 02.08.1907.

Diederika Fikkers is begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Hendrik Willem Alssema is begraven op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam.

Bron: Gemeente Groningen. Huwelijksregister 1900, aktenummer 17.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Ubel Alssema, geb. Helpman/Haren 19.11.1900 overl. Hengelo 08.10.1978, timmerman, tr. Hengelo 18.12.1926 Foekje Oord, geb. 28.03.1903, dienstbode, dochter van Auke Oord, turfmaker en Jantje de Jong (Volgt als IXf.)
  2. Anne Jelle Jan Alssema, geb. Helpman/Haren 19.11.1900 overl. Hengelo 20.10.1987, tr. Bedum 01.07.1922 Jacoba Maria Kramer, geb. Bedum 16.06.1896 overl. Hengelo 24.08.1978, dochter van Kornelis Kramer, bode, en Johanna Wienema, (Huwelijk door echtscheiding ontbonden 20.09.1977), tr.2 14.12.1977 IJtje ten Veen (Veenstra), geb. Oldemarkt 14.10.1915 overl. 06.05.1994, dochter van Frans ten Veen en Rinske de Groot. (Volgt als IXg.)
  • Johan Alssema, geb. Helpman/Haren 08.12.1901 overl. Hoorn 15.12.1985, tr. Eelde 12.08.1920 Auktje Oostra, Groningen geb 20.10.1899, overl. 31.01.1995. Roden, dochter van Johannes Oostra, schoenmaker en Geertje Postema, (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Eelde 29.05.1928), tr.2. Eindhoven 04.10.1928 met Niessien van der Tuuk geb. Onstwedde 04.05.1902, overl. Winsum 24.12.1976. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden ’s Hertogenbosch 31.12.1929); tr.3. Eindhoven 06.05.1936 Niessien van der Tuuk. (Huwelijk door echtscheiding ontbonden Eindhoven 16.09.1948), tr.4. Amsterdam 01.08.1961 met Anna Maria Groen geb. Odoorn 21.01.1921, overl. ……..;(Huwelijk door echtscheiding ontbonden Amsterdam 19.01.1967) (Volgt als IXh.)
  • Afien Antje Elizabeth Alssema, Foxhol / Hoogezand 16.08.1904, ondertrouw Hengelo 1936 Clement Albertus Monnereau, geb. Amsterdam 15.11.1900, banketbakker, zoon van Wilhelmus Barthold Monnereau en Jannetje Bloebaum.
  • Margien Albertien Alssema, geb. Hoogersmilde 19.03.1907, overl. Hengelo 31.01.2001 (93 jaar.). tr. Amsterdam 04.03.1937 Barend Oudmaijer, geb. Amsterdam 04.06.1908, overl. Hengolo 14.05.1966 (57 jaar.), zoon van Gerrit Jacobus Outmaijer en Maria Wilhelmina Langkemper.
  • Jan Lambertus Alssema, geb. Bedum 13.11.1910, bankwerker, overl. Amsterdam 05.09.1970 (59 jaar.) begr. Nieuwe Noorder Amsterdam. tr. Amsterdam 01.02.1939 Maaike Johanna Hakkert, geb. 21.03.1913 Deil, overl. Amsterdam 21.12.1969. Dochter van Arie Hakkert Jasper zn en Anna Blauw (Volgt als IXi).
  • Hendrik Willem Alssema, geb. Appingedam 05.01.1916, kantoorbediende. Emigreert naar Perth, Australië, overl. Rockingham, Australië  04.01.2003 , tr. 26.03.1942 Neeltje van der Laan geb. Hoogkarspel 15.02.1921 dochter van Cornelis van der Laan, smid en Maartje Zwart tr. 26.03.1942 Neeltje van der Laan geb. Hoogkarspel 15.02.1921 dochter van Cornelis van der Laan, smid en Maartje Zwart, overl. North Lake, Australië 03.10.1986(Volgt als IXj)
  • Diedert Albert Alssema, geb. Opwierde 31.10.1918. (voor de keuringsraad in Amsterdam op 02.11.1937. Beroep: banketbakker / kelner / kelner / automonteur.) tr. Hendrina Maria Dooijeweerd, geb. Sloten 27.04.1920, overl. Groningen 17.02.2021(100 jaar) (Volgt als IXk).
  • Alberdina Johanna, geb. Groningen 12.03.1921, overl. Hengelo 08.09.1998 (77 jaar.) tr. B.D. de Witte

Bron: Gemeente Haren.  Geboorteregister 1900, aktenummer 133. 

Bron: Gemeente Haren.  Geboorteregister 1900, aktenummer 134.

Bron: Gemeente Haren. Geboorteregister 1901, aktenummer 145.

Bron: Gemeente Hoogezand. Geboorteregister 1904, aktenummer 207.

Bron: Gemeente Smilde: BS Geboorte Arciefnummer 0165.027 inventarisnummer 1907, documentnummer 48.

Bron: Gemeente Bedum.  Geboorteregister 1910, aktenummer 114.

Bron: Gemeente Appingedam. Geboorteregister 1916, aktenummer 3.

Bron: Gemeente Appingedam. Geboorteregister 1918, archiefnummer 1622, inventarisnummer 60, aktenr. 98.

Bron: Gemeente Groningen. Geboortereg. 1921, akte 0401-0500, archiefnr. 1607, inventarisnr. 1445, aktenr. 500.